Giải pháp quản lý tài sản thiết bị D-ASSET được thiết kế trên sự khai thác ứng dụng mã QR Code nhằm tăng hiệu quả quản lý, khai thác, giảm thất thoát hỏng hóc tài sản, công cụ, dụng cụ lao động của tổ chức, doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp.

Giải pháp được xây dựng theo quy trình quản lý từ khi phát sinh(đề xuất và mua sắm tài sản thiết bị, công cụ, dụng cụ), tình hình sử dụng, tình trạng, quá trình nâng cấp sửa chữa, luân chuyển, tính khấu hao, kiểm kê đến khi hết khấu hao và thanh lý tài sản thiết bị.

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý tài sản D-Aset:

 • Quản lý theo mô hình nhiều chi nhánh(đơn vị con)
 • Phân cấp quản lý theo từng đơn vị, bộ phận và phân quyền sử dụng theo nhiệm vụ của các phòng ban đảm bảo về bảo mật thông tin.
 • Cập nhật tài sản, thiết bị ( Chỉnh sửa, thêm mới, báo lỗi, báo hỏng, bảo hành, tiêu hủy….)
 • Điều chuyển tài sản, thiết bị sang Đơn vị khác hặc Bộ phận khác trong cùng Đơn vị.
 • Báo hỏng, báo mất và thanh lý tài sản, thiết bị.
 • Đưa tài sản, thiết bị vào sử dụng.
 • Phân bổ, khấu hao tài sản
 • Lập kế hoạch kiểm định, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng nhanh chóng
 • Quản lý sự cố tài sản
 • Quản lý chi tiết từng tài sản
 • Quản lý bảo dưỡng tài sản
 • Quản lý tài sản theo mã QR Code
 • Kiểm kê tài sản bằng mã QR Code thông qua nhiều hình thức như: Điện thoại SmartPhone, Máy đọc mã QR code
 • Quản lý các chi phí sửa chữa và chi phí thuê ngoài cho từng thiết bị tại từng công trường
 • Kết nối Online, làm việc mọi lúc mọi nơi

Một số biểu mẫu, báo cáo trong hệ thống

 • Hồ sơ tài sản
 • Bảng kê chi tiết phân bổ tài sản
 • Bảng báo cáo tình hình phát sinh tài sản
 • Bảng tổng hợp phân bổ tài sản, thiết bị
 • Bảng kê tài sản đã hư hỏng, mất và thanh lý
 • Báo cáo tình hình khấu hao tài sản của các thiết bị
 • Báo cáo chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài cho các thiết bị
 • Báo cáo điều chuyển thiết bị giữa các công trường

Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS:

Giải pháp quản lý tài sản, thiết bị có thể cài đặt cho nhiều Đơn vị với những quy định chặt chẽ về lưu trữ cũng như thao tác trên dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn về dữ liệu và các nguyên tắc hoạt động quản lý dữ liệu giữa các Đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp quản lý thiết bị văn phòng thì giải pháp giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, theo dõi quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch hay kiểm kê tài sản, trang thiết bị

Đối với các doanh nghiệp tổ chức liên quan đến sản xuất thì việc theo dõi lịch sử dụng tài sản, lịch bảo dưỡng tài sản là rất quan trọng, hệ thống đã tích hợp với chức năng cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng giúp người quản lý tài sản chủ động trong việc bảo dưỡng thiết bị tài sản.

Đối với các doanh nghiệp có liêu quan bảo trì sửa chữa cần quản lý tài sản vật tư sửa chữa thì phân hệ còn quản lý vật tư, thiết bị theo một quy trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho. Cân đối được lượng vật tư thiết bị tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm giúp người quản lý đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung ứng vật tư.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ D.I.D, liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline +84.984.844.136

Email: contact@did.vn

Website: www.did.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/DID-Event

Để hiểu thêm về xu hướng công nghệ thế giới và Việt Nam, theo dõi tại: http://did.vn/blog/

#did #dữliệuthôngminh #địnhdanhsố #địnhdanhđiệntử #tựđộnghóaquytrìnhtổchứcsựkiện #phầnmềmtựđộnghóaquytrìnhtổchứcsựkiện #quảnlýdữliệuchosựkiện #phầnmềmquảnlýkháchmời #côngnghệ4.0chotổchứcsựkiện #quảnlýhoạtđộngtạisựkiện #phầnmềmquảnlýhoạtđộngtrongsựkiện #phầnmềmthốngkêdữliệutrongsựkiện #checkinsựkiệnbằngqrcode #phầnmềmcheckinsựkiện
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bitnami