D-Voucher

Instant Gift Code

Instant Gift Code

✔ Cost savings

✔ Save time

✔ Easy to use

✔ Shopping Bridge

✔ Increase Customers

✔ Cost savings

✔ Save time

✔ Easy to use

✔ Shopping Bridge

✔ Increase Customers

PROCEDURES FOR USING D-VOUCHERS

PROCEDURES FOR USING D-VOUCHERS

Price List

Price List

Basic

Gói cơ bản

Không giới hạn số tem in

✔  Truy xuất Nguồn gốc

✔  Quản lý thông tin sản phẩm

✔  Báo cáo thống kê

* Phí khởi tạo : 500K

Standard

Gói tiêu chuẩn

110đ

Số lượng 50.000 code

✔  Kiểm tra hàng chính hãng (QRCode, SMS,…)

✔  Thu Thập thông tin phản hồi 

✔  Truy xuất Nguồn gốc

✔  Quản lý thông tin sản phẩm

✔  Báo cáo thống kê

* 10.000 : 140đ/code

* 20.000 : 125đ/code 

 >50.000 : Liên hệ

Premium

Gói cao cấp

125đ

Số lượng 50.000 code

Kiểm tra hàng chính hãng (QRCode, SMS,…)

✔  Thu Thập thông tin phản hồi

✔  Đặt hàng online

✔  Phát hành voucher

Truy xuất Nguồn gốc

✔  Quản lý thông tin sản phẩm

✔  Báo cáo thống kê

✔  Vòng quay may mắn

* 10.000 : 165đ/code

* 20.000 : 145đ/code 

 >50.000: liên hệ

SEVERAL TYPICAL SOLUTIONS OF DID

SEVERAL TYPICAL SOLUTIONS OF DID

QR Code Check-In

D-Event is a customer check-in solution in a transparent, comprehensive way of

QR Code - Lucky Draw

D-Lucky is the lucky draw solution for customers after purchase

QR Code Retrieval of information

D-Trace is a comprehensive solution to retrieve the origin information, origin of transparent, complete goods

QR Code-Feedback & Reviews

D-Survey is a consumer survey and collection solution

QR Code Authentication

D-Anti is a product brand protection solution from counterfeit goods and counterfeit goods

Asset Management QR Code

D-Asset is an asset management, quick inventory solution for each employee

QR Code-Point of​

D-Accumulation is a point-of-operation solution for our customers​

QR Code Warranty Management

D-Warranty là giải pháp quản lý bảo hành sản phẩm cho doanh nghiệp

QR Code Check-In

D-Event is a customer check-in solution in a transparent, comprehensive way of

QR Code - Lucky Draw

D-Lucky is the lucky draw solution for customers after purchase

QR Code Retrieval of information

D-Trace is a comprehensive solution to retrieve the origin information, origin of transparent, complete goods

QR Code-Feedback & Reviews

D-Survey is a consumer survey and collection solution

QR Code Authentication

D-Anti is a product brand protection solution from counterfeit goods and counterfeit goods

Asset Management QR Code

D-Asset is an asset management, quick inventory solution for each employee

QR Code-Point of​

D-Accumulation is a point-of-operation solution for our customers​

QR Code Warranty Management

D-Warranty is a product warranty management solution for enterprises​

DID'S CLIENT

DID'S CLIENT

Bitnami