D-Feedback

Quality exploration and product service

Creating a transparent e-commerce environment

Building The prestige of the business

Contributing to the completion of products and services

PROCEDURES FOR USING D-Feedback

PROCEDURES FOR USING D-Feedback

Price List

Price List

Basic

Free
 • Không giới hạn số lượng tem
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê
 •  
 •  
 •  

Standard

110đ /1 mã
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Xác thực hàng chính hãng .
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê
 •  
 •  

Premium

125đ /1 mã
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Xác thực hàng chính hãng .
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê
 • Đặt hàng online
 • Phát hành voucher
 • Vòng quay may mắn

Basic

Free
 • Không giới hạn số lượng tem
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê

Standard

110đ /1 mã
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Xác thực hàng chính hãng .
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê

Premium

125đ /1 mã
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Xác thực hàng chính hãng .
 • Thu thập thông tin phản hồi
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Báo cáo thống kê
 • Đặt hàng online
 • Phát hành voucher
 • Vòng quay may mắn

SEVERAL TYPICAL SOLUTIONS OF DID

SEVERAL TYPICAL SOLUTIONS OF DID

QR Code Check-In

D-Event is a customer check-in solution in a transparent, comprehensive way of

QR Code - Lucky Draw

D-Lucky is the lucky draw solution for customers after purchase

QR Code Retrieval of information

D-Trace is a comprehensive solution to retrieve the origin information, origin of transparent, complete goods

QR Code-Feedback & Reviews

D-Survey is a consumer survey and collection solution

QR Code Authentication

D-Anti is a product brand protection solution from counterfeit goods and counterfeit goods

Asset Management QR Code

D-Asset is an asset management, quick inventory solution for each employee

QR Code-Point of​

D-Accumulation is a point-of-operation solution for our customers​

QR Code Warranty Management

D-Warranty là giải pháp quản lý bảo hành sản phẩm cho doanh nghiệp

QR Code Check-In

D-Event is a customer check-in solution in a transparent, comprehensive way of

QR Code - Lucky Draw

D-Lucky is the lucky draw solution for customers after purchase

QR Code Retrieval of information

D-Trace is a comprehensive solution to retrieve the origin information, origin of transparent, complete goods

QR Code-Feedback & Reviews

D-Survey is a consumer survey and collection solution

QR Code Authentication

D-Anti is a product brand protection solution from counterfeit goods and counterfeit goods

Asset Management QR Code

D-Asset is an asset management, quick inventory solution for each employee

QR Code-Point of​

D-Accumulation is a point-of-operation solution for our customers​

QR Code Warranty Management

D-Warranty is a product warranty management solution for enterprises​

DID'S CLIENT

DID'S CLIENT

Bitnami