QUẢN LÝ TÀI SẢN

Quản lý tài sản là việc nhập liệu các thông tin liên quan đến tài sản như: thông tin cấp phát, thu hồi, khấu hao, hỏng, mất hay hủy… tập trung trên một hệ thống. Giúp cho việc truy vấn các thông tin trở lên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.

QUẢN LÝ TÀI SẢN D-ASSET

Giúp cho việc truy vấn các thông tin trở lên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.

Quản lý cấp phát tài sản

Nắm rõ đề xuất tài sản của phòng ban, hay cá nhân trong doanh nghiệp như : Cấp mới, thu hồi, bảo hành, báo lỗi…

Cập nhật thông tin các nhân/ phòng ban theo lịch sử chi tiết vận hành điều chuyển tài sản cấp phát – thu hồi- hủy

Cập nhật thông tin các nhân/ phòng ban theo lịch sử chi tiết vận hành điều chuyển tài sản cấp phát – thu hồi- hủy

Dễ dàng thông báo tình trạng của tài sản

Giúp doanh nghiệp nắm bắt và quản lý tình tình tài sản một cách cụ thể, chi tiết

Báo mất tài sản

Trường hợp thiếu hụt không rõ lý do, nguyên nhân, người dùng sẽ báo lên hệ thống về tình trạng trài sản này.

Báo hỏng tài sản

Trong quá trình sử dụng, tài sản bị hỏng cần phải sửa chữa hoặc thay thế người dùng báo lên hệ thống để bộ phận tiếp nhận xử lý sự cố.

Báo bảo hành tài sản

Tài sản trong quá trình sử dụng còn bảo hành mà bị lỗi sẽ được hệ thống tiếp nhận và ra phương án sửa chữa bảo hành.

Báo hủy tài sản

Tài sản trong quá trình sử dụng còn bảo hành mà bị lỗi sẽ được hệ thống tiếp nhận và ra phương án sửa chữa bảo hành.

Quản lý thông tin tài sản

Dễ dàng cung cấp thông tin liên quan đến tài sản: tình trạng, giá trị, công cụ phòng cụ, thiết bị… của doanh nghiệp .​

Tìm kiếm, phân loại, sàng lọc kiểm tra tài sản theo từng khu vực, từng nhóm, hoặc nhân viên sử dụng…

Cập nhật thông tin sử dụng tài sản theo thời gian thực. Thông báo tình trạng của tài sản Báo mất tài sản: trường hợp thiếu hụt không rõ lý do, nguyên nhân, người dùng sẽ báo lên hệ thống về tình trạng trài sản này.

Quản lý khấu hao tài sản

Lên chi tiét thời gian khấu hao, giá trị khấu hao và giá trị còn lại của Tài sản

Lên thông tin báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho cụ thể từng loại tài sản và chi tiết khấu hao tài sản trong doanh nghiệp

Tự động khấu hao trài sản doanh nghiệp theo thời gian thực đã sử dụng.

Quản lý thông tin tài sản

Nắm bắt chi tiết được tình trạng, thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm của doanh nghiệp.

Dễ dàng cập nhật hoạt động sử dụng của tài sản theo tình hình thực tế tài sản hiện có của doanh nghiệp.

Tìm kiếm tài sản đơn giản và nhanh chóng bằng bộ lọc nâng cao theo nhóm tài sản, người sử dụng…

Liên hệ

Nếu bạn đang cần giải quyết những đắn đo của mình hay đang quan tâm tới giải pháp của chúng tôi, đừng ngần ngại – hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được hỗ trợ tốt nhất và trải nghiệm D-ASSET miễn phí

EcoTribe – P1701 – 15 Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Email: contact@did.vn

Phone number:  (+84) 0984 844 136

Work hours: 8.30 am – 5.00 pm

LIÊN HỆ & TRẢI NGHIỆM MIỄN D-ASSET

Bitnami